Ny informasjon om OSN-gruppen

 

18. januar 2017 valgte medlemmene Røa Gjerdefabrikk AS, Lauritsen Gjerdefabrikk AS, Systemsikring AS, Solheim Gjerdenett AS og Håland & Karlson AS å melde seg ut av OSN-gruppen etter et snart 17 års langt medlemskap. De nevnte selskapene har valgt å bli oppkjøpt av et Private Equity selskap med navn Longship. Sammen har de dannet et felles holdingselskap med majoritetseier i Garda Sikring AS. Det vil si at det er to gjenværende selskaper i "den gamle gruppen" pr. dato, ToJo AS i fra Sørreisa og Foraas Områdesikring AS i fra Trondheim. OSN-gruppen vil søke nye samarbeidspartnere samt fortsatt ha relasjon til sine kolleger gjennom over 16 år som nå søker endring sammen med en profesjonell utviklings aktør.

Tidene forandrer seg og vi alle må forandre oss i takt med utviklingen. 2017 vil bli et år med noen endinger nasjonalt oss selskapene imellom, men alle selskapene har regionale solide forankringer med solid kontakt med sitt lokale marked som uansett vil være fokus og vil alltid være prioritert.

 

Vi alle håper på at dere som forretnings forbindelser ikke skal føle noen stor forandring – annet enn en positiv forandring som gagner alle parter.

Undertegnende vil komme med mere informasjon, så langt det er noe å informere om, med eventuelle planer videre for OSN-gruppen – som skal være en samarbeidsgruppering av selskaper som utøver fysisk og elektronisk sikring, mobilt og permanent. Grupperingen har som mål å være landsdekkende.

 

Nye oppdaterte websider vil om litt være aktive igjen.
Inntil da bruk www.foraas.no og www.tojo.no

Mvh.

Ole K. Hovde
Formann, OSN-Gruppen

Pr. 20.04.17.